www.angielska.strefa.pl | Sprawdź nowe katalogi słów

Pobierz wersję demo

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

UWAGA! Program jest udostępniany BEZPŁATNIE. Wszelkie dalsze plany rozwoju programu zostały zawieszone. Z tego względu nie ma możliwości uzyskania pomocy w przypadku problemów w działaniu programu.

Nie daj się oszukać!

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Fyshkee - Efektywna nauka słownictwa 2.0 to alternatywa dla wszystkich, którzy chcą poszerzać zakres swojego słownictwa poprzez aplikację komputerową (zamiast papierowych kartoników).

Fishkey - wygląd okna programu w trakcie Treningu

Program oferuje wsparcie dla następujących języków obcych:
- angielski (główny język obcy)
- francuski
- hiszpański
- niemiecki
- portugalski
- rosyjski
- włoski

Program Fyshkee - Efektywna nauka słownictwa 2.0 umożliwia łatwe tworzenie katalogów z listami słów w poszczególnych językach oraz ich edycję. Funkcja Treningu* (zobacz Trening) działa na takiej samej zasadzie, jak w przypadku używania papierowych kartoników - najpierw wyświetlane jest słowo w języku obcym, a następnie tłumaczenie w języku polskim, i na odwrót.

Kompletną informację na temat programu i jego głównych cech można uzyskać klikając na ten link.

Pobierz wersję demo

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Inne możliwości zastosowania programu Fyshkee - Efektywna nauka słownictwa 2.0:

Program może równie dobrze służyć w nauce utrwalania innych pojęć, aniżeli tylko tych, do jakich program został pierwotnie stworzony (tj. językowych). Poniżej przedstawiamy tylko kilka z wielu innych możliwych propozycji zastosowania programu:

Matematyka i tabliczka mnożenia
Matematyka i tabliczka mnożenia

Informatyka i słownik terminów informatycznych
Informatyka i słownik terminów informatycznych

Chemia i układ okresowy pierwiastków
Chemia i układ okresowy pierwiastków

Geografia i nazwy miejsc oraz ich lokalizacja
Geografia i nazwy miejsc oraz ich lokalizacja

Historia i daty oraz wydarzenia
Historia i daty oraz wydarzenia

Pamiętaj! - każdy stworzony przez Ciebie katalog słów możesz swobodnie wymieniać z innymi użytkownikami programu, co znacznie ułatwia i niejednokrotnie przyspiesza proces tworzenia i uczenia się nowego słownictwa z danej dziedziny.

UWAGA! W przyszłości nowe katalogi słów będzie można sukcesywnie pobierać ze strony www.angielska.strefa.pl/fyshkee_katalogi BEZPŁATNIE!

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Program posiada dwa katalogi zawierające w sumie 66 słów - są to: Owoce_engee30 (28 słów) oraz Warzywa_engee30 (38 słów), oraz Listę słów o nazwie do powtórki (nazwa pliku do powtórki.lis), w skład której wchodzą wszystkie słowa z w/w katalogów.

Pobierz wersję demo

Sprawdź nowe katalogi słów

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

UWAGA! Program jest udostępniany BEZPŁATNIE. Wszelkie dalsze plany rozwoju programu zostały zawieszone. Z tego względu nie ma możliwości uzyskania pomocy w przypadku problemów w działaniu programu.

Nie daj się oszukać!

Poprzednia strona