www.angielska.strefa.pl | Sprawdź nowe katalogi słów
Wróć do góry

Pierwsze okno, jakie wyświetla się zaraz po uruchomieniu programu Fyshkee - Efektywna nauka słownictwa jest oknem głównym Okno główne.

Widok okna głównego - "Fyshkee - Efektywna nauka słownictwa" po uruchomieniu programu:


Widok okna głównego - "Fyshkee - Efektywna nauka słownictwa" podczas Treningu Trening:


UWAGA! PODCZAS OTWIERANIA KATALOGÓW SŁÓW Z DYSKU TWARDEGO PRZY STARCIE PROGRAMU, MOŻE SIĘ ZDARZYĆ, ŻE WYSTĄPI BŁĄD PODCZAS ICH ŁADOWANIA DO PROGRAMU; MOŻE TO BYĆ WYNIKIEM ŹLE ZAPISANYCH KATALOGÓW SŁÓW, TJ. ICH BŁĘDNEJ EDYCJI POZA PROGRAMEM. W TAKIM WYPADKU POJAWI SIĘ OKNO DIALOGOWE "BŁĄD W KATALOGU SŁÓW", WRAZ Z NAZWĄ KATALOGU SŁÓW, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ BŁĄD. NALEŻY KLIKNĄĆ NA PRZYCISK OK, A NASTĘPNIE POSTĄPIĆ ZGODNIE Z INFORMACJĄ ZAWARTĄ W OKNIE DIALOGOWYM, TJ. ALBO PONOWNIE ZAPISAĆ DANY KATALOG SŁÓW NA DYSKU TWARDYM (ZA POMOCĄ PRZYCISKU ZAPISZ 10 Przycisk ZAPISZW OKNIE DODAWANIA/EDYCJI KATALOGÓW Okno dodawania/edycji katalogów), ALBO PRZYWRÓCIĆ GO Z KOPII, O ILE DANY KATALOG SŁÓW ISTNIEJE NA DYSKU TWARDYM (ZA POMOCĄ PRZYCISKU PRZYWRÓĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ 21 Przycisk PRZYWRÓĆ KOPIĘ ZAPASOWĄW OKNIE DODAWANIA/EDYCJI KATALOGÓW Okno dodawania/edycji katalogów).

1 przycisk TRENING Okno główne- służy do wyboru słów z określonych katalogów (czyli zestawów słów). Po naciśnięciu przycisku TRENING 1 Przycisk TRENING Okno główneotwiera się okno otwierania katalogów - "Otwórz katalogi do treningu ::: [nazwa katalogu]" Okno otwierania katalogów(lub w przypadku braku katalogów "Otwórz katalogi do treningu ::: brak katalogów")

2 przycisk DODAJ/EDYTUJ Okno główne- służy do tworzenia i edycji katalogów, dodawania nowych słów do katalogów oraz ich edycji. Po naciśnięciu przycisku DODAJ/EDYTUJ 2 Przycisk DODAJ/EDYTUJ Okno główneotwiera się okno dodawania/edycji katalogów - "Dodaj/Edytuj katalogi ::: [nazwa katalogu]" Okno dodawania/edycji katalogów(lub w przypadku braku katalogów "Dodaj/Edytuj katalogi ::: brak katalogów")

3 przycisk FORMAT: OBC > POL Okno główne- służy do zmiany sekwencji słów występujących podczas Treningu Trening. W sekwencji OBC > POL wyświetlane są najpierw obcojęzyczne słowa (wraz z transkrypcją fonetyczną, o ile taka istnieje), a następnie polskie słowa będące tłumaczeniem słów obcojęzycznych. W sekwencji POL > OBC wyświetlane są najpierw polskie słowa (będące tłumaczeniem słów obcojęzycznych), a następnie obcojęzyczne słowa (wraz z transkrypcją fonetyczną, o ile taka istnieje). Po naciśnięciu przycisku FORMAT: OBC > POL 3 Przycisk FORMAT: OBC > POL/POL > OBC Okno głównesekwencja zmienia się na FORMAT: POL > OBC; po naciśnięciu przycisku FORMAT: POL > OBC 3 Przycisk FORMAT: OBC > POL/POL > OBC Okno głównesekwencja zmienia się na FORMAT: OBC > POL

4 przycisk POMOC Okno główne- po naciśnięciu tego przycisku otwiera się plik pomocy w domyślnej przeglądarce internetowej.

UWAGA! NA STRONACH POMOCY (U GÓRY) ZNAJDUJĄ SIĘ LINKI DO STRONY GŁÓWNEJ ANGIELSKI Z ENGEE30™ ORAZ DO STRONY, NA KTÓREJ MOŻNA BEZPŁATNIE! POBIERAĆ NOWE KATALOGI SŁÓW DO PROGRAMU FYSHKEE - EFEKTYWNA NAUKA SŁOWNICTWA.

5 pole tekstowe Katalog Okno główne- w tym polu wyświetlane są nazwy poszczególnych katalogów podczas Treningu Trening. Pole tekstowe 5 Pole tekstowe KATALOG Okno głównejest ograniczone do wyświetlania tylko jednej linii tekstu. W przypadku, kiedy tekst w polu nie jest w całości wyświetlany, aby móc zobaczyć resztę tekstu należy kliknąć w to pole i użyć klawisza strzałka w prawo/strzałka w lewo na klawiaturze tyle razy, aż niewidoczna część tekstu zostanie wyświetlona.

6 pole tekstowe Słowo Okno główne- w tym polu wyświetlane są słowa obcojęzyczne z poszczególnych katalogów podczas Treningu Trening. Pole tekstowe 6 Pole tekstowe SŁOWO Okno głównejest ograniczone do wyświetlania tylko czterech linii tekstu. W przypadku, kiedy tekst w polu zawiera więcej, niż cztery linie, aby móc zobaczyć resztę tekstu należy kliknąć w to pole i użyć klawisza strzałka w dół/strzałka w górę na klawiaturze tyle razy, aż niewidoczna część tekstu zostanie wyświetlona.

7 pole tekstowe Wymowa Okno główne- w tym polu wyświetlana jest transkrypcja fonetyczna poszczególnych słów obcojęzycznych podczas Treningu Trening. Pole tekstowe 7 Pole tekstowe WYMOWA Okno głównejest ograniczone do wyświetlania tylko jednej linii tekstu. W przypadku, kiedy tekst w polu nie jest w całości wyświetlany, aby móc zobaczyć resztę tekstu należy kliknąć w to pole i użyć klawisza strzałka w prawo/strzałka w lewo na klawiaturze tyle razy, aż niewidoczna część tekstu zostanie wyświetlona.

8 pole tekstowe Tłumaczenie Okno główne- w tym polu wyświetlane są polskie słowa będące tłumaczeniem słów obcojęzycznych podczas Treningu Trening. Pole tekstowe 8 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno głównejest ograniczone do wyświetlania tylko siedmiu linii tekstu. W przypadku, kiedy tekst w polu zawiera więcej, niż siedem linii tekstu, aby móc zobaczyć resztę tekstu należy kliknąć w to pole i użyć klawisza strzałka w dół/strzałka w górę na klawiaturze tyle razy, aż niewidoczna część tekstu zostanie wyświetlona.

Skróty klawiszowe w oknie głównym Okno główne:

CTRL+A - przejście do okna aktualizacji listy Okno aktualizacji listy, o ile takie okno jest wyświetlane
CTRL+E - przejście do okna dodawania/edycji katalogów Okno dodawania/edycji katalogówlub okna otwierania katalogów Okno otwierania katalogów, o ile takie okno jest wyświetlane
ESCAPE - wyjście z programu
Q - obsługa przycisku ZNAM ODPOWIEDŹ 9 Przycisk ZNAM ODPOWIEDŹ Trening(podczas Treningu Trening)
W - obsługa przycisku NIE ZNAM ODPOWIEDZI 11 Przycisk NIE ZNAM ODPOWIEDZI Trening(podczas Treningu Trening)
N - obsługa przycisku SPRAWDŹ 10 Przycisk SPRAWDŹ Trening(podczas Treningu Trening)
S - obsługa przycisku STOP 12 Przycisk STOP Trening(podczas Treningu Trening)

Można również używać systemowych skrótów klawiszowych - tzn. używać klawisza ALT wraz z literą, która jest podkreślona w nazwie danego przycisku.

Wychodzenie z programu Fyshkee - Efektywna nauka słownictwa

Przycisk 'x' w prawym górnym rogu tego okna (okna głównego Okno główne) zamyka cały program (jednakże całkowite wyjście z programu następuje dopiero po potwierdzeniu chęci zamknięcia programu w oknie dialogowym "Zamykanie programu Fyshkee" za pomocą przycisku TAK).

UWAGA! JEŻELI UŻYTKOWNIK DOKONAŁ JAKICHŚ ZMIAN NA LIŚCIE SŁÓW W TABELI 7 Tabela Listy słówW OKNIE OTWIERANIA KATALOGÓW Okno otwierania katalogów, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WCZEŚNIEJ ZAPISANE NA DYSKU TWARDYM ZA POMOCĄ PRZYCISKU 16 Przycisk ZAPISZ LISTĘW OKNIE OTWIERANIA KATALOGÓW Okno otwierania katalogów, UŻYTKOWNIK ZOSTANIE POINFORMOWANY O TYM PODCZAS ZAMYKANIA PROGRAMU FYSHKEE - EFEKTYWNA NAUKA SŁOWNICTWA - WYŚWIETLI SIĘ NIŻEJ PRZEDSTAWIONE OKNO DIALOGOWE "ZAPISYWANIE LISTY SŁÓW" Okno dialogowe "Zapisywanie Listy słów"WRAZ Z NAZWĄ LISTY SŁÓW; JEŻELI WYBIERZEMY OPCJĘ ZAPISYWANIA (PRZYCISK TAK), POJAWI SIĘ OKNO WYBORU "ZAPISYWANIE JAKO" Okno wyboru "Zapisywanie jako", W KTÓRYM ZOSTANIEMY POPROSZENI O PODANIE LOKALIZACJI, GDZIE CHCEMY ZAPISAĆ PLIK Z LISTĄ SŁÓW.

Widok okna dialogowego "Zapisywanie Listy słów" podczas zamykania programu Fyshkee - Efektywna nauka słownictwa w przypadku, kiedy Lista słów została zedytowana, a nie została wcześniej zapisana na dysku twardym: