www.angielska.strefa.pl | Sprawdź nowe katalogi słów
Wróć do góry

Zanim możliwe będzie pełne korzystanie z programu Fyshkee - Efektywna nauka słownictwa, należy zakupić pełną wersję programu. W tym celu prosimy przesłać kod znajdujący się w czarnym polu tekstowym 3 Pole tekstowe Kod Okno odblokowania programu(najlepiej kopiując go z okna odblokowania programu Okno odblokowania programudo wiadomości mailowej) na adres: engee30@angielska.strefa.pl. W mailu od nas otrzymają Państwo dalsze instrukcje odnośnie zakupu oraz instalacji pełnej wersji programu Fyshkee - Efektywna nauka słownictwa.

UWAGA! W SYSTEMACH WINDOWS VISTA ORAZ WINDOWS 7 NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM INSTALACYJNY (JAK RÓWNIEŻ SAM PROGRAM) JAKO ADMINISTRATOR. W PRZECIWNYM RAZIE, PODCZAS INSTALACJI PROGRAMU POLE TEKSTOWE 3 Pole tekstowe Kod Okno odblokowania programuNIE BĘDZIE WYŚWIETLAŁO KODU NIEZBĘDNEGO DO ZAKUPU PROGRAMU, A SAM PROGRAM MOŻE SIĘ NIEPOPRAWNIE URUCHAMIAĆ.

Aby uruchomić program instalacyjny jako Administrator w systemach Windows Vista oraz Windows 7 należy:

W razie, gdyby program instalacyjny nie został uruchomiony jako Administrator należy uruchomić główny program Fyshkee.exe jako Administrator. W takim wypadku prosimy wykonać następujące kroki:

Widok okna odblokowującego - "Fyshkee - Efektywna nauka słownictwa" w przypadku pełnej wersji programu:

Widok okna odblokowującego - "Fyshkee - Efektywna nauka słownictwa" w przypadku wersji Demo programu:


1 przycisk POMOC Okno odblokowania programu- po naciśnięciu tego przycisku otwiera się plik pomocy w domyślnej przeglądarce internetowej.

UWAGA! NA STRONACH POMOCY (U GÓRY) ZNAJDUJĄ SIĘ LINKI DO STRONY GŁÓWNEJ ANGIELSKI Z ENGEE30™ ORAZ DO STRONY, NA KTÓREJ MOŻNA BEZPŁATNIE! POBIERAĆ NOWE KATALOGI SŁÓW DO PROGRAMU FYSHKEE - EFEKTYWNA NAUKA SŁOWNICTWA.

2 Okno odblokowania programuadres mailowy do rejestracji - kliknięcie na ten adres spowoduje otwarcie programu obsługującego wiadomości mailowe na komputerze

3 Okno odblokowania programupole tekstowe zawierające kod niezbędny do zakupu programu - kliknięcie na to pole powoduje, że cały kod jest zaznaczany i gotowy do skopiowania do wiadomości mailowej. Kod w polu tekstowym 3 Pole tekstowe Kod Okno odblokowania programujest generowany na podstawie numeru seryjnego dysku twardego, a kod odblokowujący jest do niego ściśle przypisany.

UWAGA! W RAZIE SFORMATOWANIA DYSKU, NA KTÓRYM ZOSTAŁ WCZEŚNIEJ ZAINSTALOWANY PROGRAM FYSHKEE - EFEKTYWNA NAUKA SŁOWNICTWA, NALEŻY PONOWNIE ZAINSTALOWAĆ PEŁNĄ WERSJĘ PROGRAMU OTRZYMANEGO OD NAS DROGĄ MAILOWĄ. ZALECA SIĘ ARCHIWIZACJĘ WSZELKICH PLIKÓW UTWORZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRZED FORMATOWANIEM DYSKU - W PRZECIWNYM RAZIE NIE BĘDZIE MOŻLIWE ICH PÓŹNIEJSZE ODZYSKANIE.

UWAGA! Z RACJI TEGO, IŻ PROGRAM FYSHKEE - EFEKTYWNA NAUKA SŁOWNICTWA JEST ŚCIŚLE PRZYPISANY DO KOMPUTERA, NA KTÓRYM ZOSTAŁ PIERWOTNIE ZAINSTALOWANY, W PRZYPADKU WYMIANY DYSKU TWARDEGO NA NOWY DYSK, LUB WYMIANY CAŁEGO SPRZĘTU BEZ PONOWNEGO INSTALOWANIA NA NIM POPRZEDNIO UŻYWANEGO DYSKU TWARDEGO, INSTALACJA PROGRAMU ORAZ JEGO URUCHOMIENIE NIE BĘDZIE MOŻLIWE. W TAKIM PRZYPADKU PROSIMY O KONTAKT W CELU UZYSKANIE NOWEGO KODU ODBLOKOWUJĄCEGO DO PROGRAMU.
W RAZIE STWIERDZENIA LUB PODEJRZENIA PRZEZ NAS O PRÓBIE OSZUSTWA, ZACHOWUJEMY SOBIE PEŁNE PRAWO DO ODMOWY UDOSTĘPNIENIA NOWEGO KODU ODBLOKOWUJĄCEGO DO PROGRAMU.

4 Okno odblokowania programu(tylko w przypadku pełnej wersji programu) pole tekstowe służące do wprowadzenia kodu odblokowującego

5 (tylko w przypadku pełnej wersji programu) przycisk ODBLOKUJ Okno odblokowania programu- powoduje odblokowanie programu, o ile wprowadzony kod w polu 4 Pole tekstowe Kod odblokowujący Okno odblokowania programubędzie poprawny i zgodny z danym komputerem. Kod zostanie zapisany na dysku w folderze głównym Moje dokumenty\Fyshkee w pliku kod.txt. Utrata tego pliku, jak również jego niepoprawna edycja spowoduje, że konieczne będzie odblokowanie programu poprzez jego ponowną instalację.

UWAGA! JEDNA KOPIA PROGRAMU JEST PRZYPISANA TYLKO JEDNEMU STANOWISKU KOMPUTEROWEMU.

6 Okno odblokowania programukliknięcie na ten adres internetowy spowoduje otwarcie się w domyślnej przeglądarce internetowej strony głównej witryny angielska.strefa.pl

7 (tylko w przypadku wersji Demo) przycisk URUCHOM DEMO Okno odblokowania programu- uruchamia program Fyshkee - Efektywna nauka słownictwa w wersji Demo.

Wersja Demo programu Fyshkee - Efektywna nauka słownictwa i jej ograniczenia w porównaniu z pełną wersją programu:

Zarówno pełna wersja programu, jak i Demo posiadają dwa katalogi zawierające w sumie 66 słów - są to: Owoce_demo (28 słów) oraz Warzywa_demo (38 słów), oraz Listę słów o nazwie do powtórki_demo (nazwa pliku do powtórki_demo.lis), w skład której wchodzą wszystkie słowa z w/w katalogów.